روش های ارسال

روش های ارسال:
بر اساس گزینه های موجود در سایت که ممکن است با توجه به ماهیت محصول متفاوت باشند ولی به طور کلی یکی از روش های زیر خواهد بود:
ارسال با پیک
ارسال با باربری
ارسال با تیپاکس
ارسال با پست
 
هزینه ارسال
هزینه ارسال خرید های بالای هفتصد هزارتومان رایگان میباشد و در غیر این صورت ، هزینه ارسال با خود مشتری میباشد که درهنگام خرید از سایت ،

دریافت میگردد.